A_Ropa_Ňe

...... neobetujme nádheru serverovýchodu za pár galónov ropy - plynu ......

Sme občianske združenie AROPANE.

Naše združenie má za cieľ chrániť životné prostredie pred negatívnymi dopadmi aktivít súvisiacich s prieskumom a ťažbou nerastných surovín, ťažbou dreva, chrániť občianske slobody a majetkové práva.